Hệ thống lệnh điều động tàu

2022-1-10 11:45:31

Tốc độ ứng dụng, độ tin cậy và an toàn của giải pháp Ethernet công nghiệp trong tự động hóa vận chuyển đường sắt là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh tế và hiệu quả của hệ thống vận chuyển đường sắt. Hệ thống vận chuyển đường sắt hiện đại bao gồm nhiều hệ thống con phân tán phức tạp. Các hệ thống con này cần thực hiện giám sát tập trung, Ewind cung cấp các sản phẩm truyền thông hiệu quả, ổn định và đáng tin cậy để đảm bảo hoạt động và quản lý của toàn bộ hệ thống thông minh.

1. Hệ thống PIS trên tàu

2. Hệ thống AFC ga tàu điện ngầm

3. hệ thống camera quan sát trạm tàu ​​hỏa

4. Hệ thống SCADA sức kéo đường ống

5. Hệ thống điều phối thông tin liên lạc đường bộ