Hệ thống giám sát trạm tính phí PV xe buýt Thâm Quyến Chia sẻ trường hợp

Bối cảnh Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã dần bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe năng lượng mới, và khu vực ứng dụng của các phương tiện năng lượng mới đã mở rộng từ 88 thành phố ban đầu ra cả nước. Năm 2017, Tập đoàn xe buýt Thâm Quyến đã mở 364 tuyến xe buýt và tăng 5,698 xe buýt chạy điện thuần túy, Đọc thêm ...

By quay vòng,