Giải pháp Giao thông Thông minh

Trong lĩnh vực Hệ thống Giao thông Thông minh, khoảng cách giữa các thiết bị là xa và môi trường khắc nghiệt. Ewind cung cấp các sản phẩm Ethernet công nghiệp hiệu suất cao và được thiết kế riêng với nhiệt độ rộng, đặc biệt và mức độ bảo vệ cao. 1. Hệ thống cảnh sát điện tử 2. Hệ thống giám sát tiền tệ 3. Hệ thống giám sát đường hầm 4. Hệ thống truyền thông công cộng tải thông tin

By quay vòng,