Hệ thống lệnh điều động tàu

Tốc độ ứng dụng, độ tin cậy và an toàn của giải pháp Ethernet công nghiệp trong tự động hóa vận chuyển đường sắt là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động kinh tế và hiệu quả của hệ thống vận chuyển đường sắt. Hệ thống vận chuyển đường sắt hiện đại bao gồm nhiều hệ thống con phân tán phức tạp. Các hệ thống con này cần thực hiện giám sát tập trung, Ewind cung cấp hiệu quả, ổn định và Đọc thêm ...

By quay vòng,

Giải pháp truyền mạng Ewind PoE cho ga tàu điện ngầm Moscow

2020-8-20 Moscow Industrial Switch Sự phát triển mạnh mẽ của tuyến tàu điện ngầm Moscow cung cấp sự đảm bảo quan trọng cho việc đi lại của mọi người, đồng thời nó cũng mang đến những mối nguy hiểm tiềm tàng về an toàn cho con người. Hoạt động của tàu điện ngầm thường phải đối mặt với áp lực lưu lượng hành khách cao điểm. Để duy trì hoạt động bán vé trơn tru và hiệu quả cho tàu điện ngầm, giá vé tự động Đọc thêm ...

By quay vòng,