Công nghiệp 4.0 - Sản xuất công nghiệp thông minh

Bối cảnh: Với sự phát triển nhanh chóng của mạng và thông minh, cơ cấu công nghiệp đang thay đổi, tác động của Công nghiệp 4.0 đã phản ánh vào ngành sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất sẽ ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về môi trường và giảm chi phí vận hành để đạt được Đọc thêm ...

By quay vòng,