2024/6/4

EXPOSEC 2024——Brazil

Trung tâm hội nghị & triển lãm Sao Paulo Expo
2024/4/16

SECURIKA MOSCOW 2024——Moscow

Crocus Expo SECURIKA MOSCOW 2024
2024/4/10

ISC Tây 2024——Hoa Kỳ

Hội chợ triển lãm Venice, Las Vegas
2024/3/20

Thứ hai—Hàn Quốc

Kintex-ro,llsanseo-gu, Goyang-si, Cảnh tỉnh-do,Hàn Quốc
2024/1/16

Intersec——Dubai

Trung tâm thương mại thế giới Dubai
2023/10/25

CPSE — Thâm Quyến

Trung tâm triển lãm Futian, Thâm Quyến, Trung Quốc